Türkiye eşitliğe mesafeli

Türkiye’de toplumun dörtte üçü “kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olması gerektiğine inanıyor. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Ipsos global Advisor Araştırması ülkemiz dahil 28 ülkede, ülkemiz Barometresi Araştırması da ülkemiz özelinde Kadın – bay Eşitliği ile alakalı hemide küresel ayni vakitte da ulusal kamuoyunun neler düşündüğüne ziya tuttu.